777 888 607

Blog

Cirkulární ekonomika pro podnik Odpady-Janeček s.r.o.

Cirkulární ekonomika pro podnik Odpady-Janeček s.r.o.

Popis projektu: „Předmětem projektu je pořízení mobilního hrubotřídiče pro výrobu výrobků ze stavebního a demoličního odpadu (skupina 17 Katalogu odpadů) pro společnost Odpady-Janeček s.r.o. Cílem projektu je úspora materiálu a snížení produkce odpadů o 2000 t/rok. Zařízení bude umístěno v areálu v k. ú. Horní Počernice [643 777], na parcele s p. č. 4036/168.“
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Zavolejte na telefon 777 888 607  nebo nechte kontakt