777 888 607

Demolice betonových ploch v areálu Cemex v Malešicích

Demolice pásovým minirypadlem Takeuchi TB145

Přesun vybouraných betonů kolovým nakladačem

Průběh projektu

Demolice betonových ploch v areálu Cemex minibagrem Takeuchi TB 145 5Tun a kolovým nakladačem


Zavolejte na telefon 777 888 607  nebo nechte kontakt