777 888 607

Demolice domku Nehvizdy

Návoz reciklátu a zpevnění příjezdové cesty k přístupu k demolici

Ruční vyklizení domku

Ruční demontáž střešní krytiny a krovů

Demolice domku pásovým minirypadlem Takeuchi TB145

Průběh projektu

Stará zástavba musí ustoupit nové stavbě. Tato zrovna byla v městyse Nehvizdy.

Demolice domu z počátku 20. století proběhla pásovým rypadlem Takeuchi. Následný odvoz suti a stavebního odpadu proběhl pomocí kontejnerů 5m³ a to nákladním vozidlem MAN TGL.

Po vyklizení pozemku jsme dále provedli strhnutí ornice a vykopání základového pásu pro nový dům. Dále jsme zajistili dopravu recyklátu do základové desky.


Zavolejte na telefon 777 888 607  nebo nechte kontakt