777 888 607

Hloubení jámy pro pokládku bazénu u rodinného domu

Výkopové práce pásovým rypadlem

Nakládka a lividace vykopáné zeminy na skládku vozy 6×8

Průběh projektu

Zákazník v Šestajovicích nám zavolal, že by potřeboval  vyhloubit jámu na bazén.

Po telefonické domluvě náš technik vyrazil do terénu, podívat se na dané místo. Po následné konzultaci se dospělo k dohodě a mohlo se jít na věc.
 
Zákazník si vyznačil polohu bazénu, zadal požadovanou hloubku a my začali budovat.
 
K výkopu jsme využili pásové rypadlo a nákladní vozy MAN TGA, které odvážely vykopanou zeminu k recyklaci (na skládku).

Na požádání zákazníka můžeme také uloženit zeminu na jeho vlastní pozemek.


Zavolejte na telefon 777 888 607  nebo nechte kontakt