777 888 607

Odvoz stavební suti Truhlářská/Soukenická

Nakládka stavební suti kloubovým nakladačem

Přesun stavební suti do kontejnerů

Odvoz stavební suti na skládku

Odvoz dřeva na skládku

Průběh projektu

Tato fotografie je ze zakázky v ulici Soukenická, kde jsme prováděli demolici vnitrobloku a zajišťovali odvoz stavební suti a dřeva.

Naším úkolem bylo také přistavení kontejneru do průjezdu domu a následovalo naložení, které si zajistil sám zákazník.

Odvoz stavební suti byl realizován pomocí kontejnerů o velikosti 3-5m³ a nákladních vozidel AVIA D90 a MAN TGL.

Naším úkolem bylo co nejméně zpomalovat dopravu v okolí v rámci možností.


Zavolejte na telefon 777 888 607  nebo nechte kontakt