777 888 607

Vyklízecí práce – OC Černý Most

Přesun hmot

Odvoz odpadu

Likvidace odpadu

Nakládka stavebního odpadu

Průběh projektu

Rozšiřování moderního obchodního centra, to znamená beton. Spoustu betonu. Betonové odpady jsme malým vozem (typ Multikár M25 dumper – do 3,5 tuny) vyvezli na plochu u obchodního centra, kde jsme ji následně nakládali obratným rypadlem Takeuchi TB 145 do několika kontejnerů na odpady o objemu osmi krychlových metrů.

Tyto kontejnery jsme poté samozřejmě odváželi na skládku odpadu.

Celá operace přitom trvala celý kalendářní měsíc a neproběhly při ní žádné překážky. Ku spokojenosti naší i klientovy.


Zavolejte na telefon 777 888 607  nebo nechte kontakt