777 888 607

Demolice garáže u rodinného domu

Demontáž střechy garáže

Bourání bouracím kladivem

Nakládka odvoz a likvidace odpadů

Nakládka, odvoz a likvidace vybouraných betonů

Průběh projektu

Pro našeho soukromého klienta, který potřeboval odstranit přilehlou garáž ke svému domu jsme prováděli demoliční práce, včetně nakládky vybouraných betonů a likvidaci vzniklého odpadu.


Zavolejte na telefon 777 888 607  nebo nechte kontakt