777 888 607

Demolice v praxi: Zbourali jsme domek v Praze-Jahodnici

Průběh projektu

Díky mnohaletým zkušenostem s bouráním objektů víme, jak si naši klienti ideální demolici představují. Musí být rychlá, bezpečná, komplexní a bez zbytečného hluku. A právě tyto parametry naše demoliční práce mají, protože se řídíme tím, co naši klienti potřebují.

Demolice objektů není v našem podání pouze o bourání, zajišťujeme mnohem více. Přečtěte si, jak to v letošním roce probíhalo při demolici domku v Praze-Jahodnici s užitnou plochou 30 metrů čtverečních, kam naši zaměstnanci ve slunečných letních dnech zavítali.

Vše začíná důslednou přípravou

Na samotném počátku zakázky vždy vzniká plán demolice, kde si krok po kroku stanovíme, jak naše práce budou probíhat. Tento plán obvykle začíná přípravou, protože objekt nemůžeme nikdy zbourat před kompletním vyklizením. Při bourání rodinného domku v Praze-Jahodnici jsme vystěhovali nábytek, demontovali okna, dveře a podlahy. Nezapomněli jsme ani na střechu. Odpojili jsme také přívody energií a zabezpečili okolí tak, abychom při demolici neohrozili okolní pozemky. Bez pořádné přípravy může být bourání riskantní a nebezpečné.

Na vaše objekty máme moderní strojovou techniku

Po zajištění všech počátečních kroků můžeme přejít na samotnou demolici. Ta může být ruční, strojová nebo kombinovaná. Rozhodujeme se podle toho, která je pro konkrétní typ objektu nejvhodnější a nejbezpečnější. Pro pražský domek jsme si zvolili pětitunový pásový otočný bagr, který je ideální pro práci na malých pozemcích s nedostatkem prostoru. A byla to rychlovka. I s přípravou se nám podařilo domek kompletně rozebrat a zbourat za pouhé 3 dny. A to bez hluku, nadměrné prašnosti a zbytečného nepořádku.

Bouráním demolice nekončí

Poté, co dům zbouráme, si po sobě vždy řádně uklidíme. Přivezeme si s sebou kontejnerový vůz a veškerý vzniklý odpad si odvezeme, aby si s tím náš klient nemusel lámat hlavu. Jednáme v souladu s životním prostředím, a proto vše, co je možné, zrecyklujeme.Pokud máte také objekt, s jehož demolicí potřebujete pomoci, ozvěte se nám. Společně připravíme cenovou nabídku, plán prací a domluvíme se na konkrétním termínu.

Více na: https://www.odpady-janecek.cz/sluzby/demolice

 

 


Zavolejte na telefon 777 888 607  nebo nechte kontakt