777 888 607

Doprava lomového kamene klientovi na Prahu 9

Doprava stavebních materiálů

Doprava lomového kamene

Využití velkoobjemového kontejneru

Průběh projektu

Doprava lomového kamene z lomu Klecany, který jsme naváželi na přípravu pokládky zámkové dlažby k našemu soukromému zákazníkovi. Doprava byla realizována pomocí nákladního automobilu MAN TGA 18.360, který uveze až 9 tun materiálu.
Vozidlo se tedy hodí na delší trasu a je efektivnější pro zákazníka, než menší vozidlo TGL.
Výhodou tohoto vozidla je i lepší prostupnost terénem a jeho vyšší světlá výška, takže zásobování přes nezpevněné cesty a na stavby není problém. Dostatek výkonu motoru je samozřejmostí.

V případě zájmu dopravy materiálu tímto vozidlem, je nutná konzultace s dispečinkem ohledně výšky a šířky vozidla.


Zavolejte na telefon 777 888 607  nebo nechte kontakt