777 888 607

Likvidace shořelého stánku občerstvení Matějská pouť

Přistavení kontejneru

Nakládka

Vyklizení prostoru

Likvidace odpadu

Průběh projektu

Přímo v areálu Matějské pouti se provozovateli rychlého občerstvení stala nepříjemná situace v podobě vyhoření jeho stánku. Majitel nás oslovil s požadavkem naložit, odvézt a zlikvidovat zbytky z tohoto stánku.

Připravil jsme techniku, která si s tímto druhem práce umí poradit. Přistavení kontejneru a doprava bagru v časných ranních hodinách bylo základem této akce. Během jednoho dne byl tento stánek zlikvidován. Současně jsme se postarali odvoz spálené zeminy a o ekologickou likvidaci tohoto stánku.

Majitelé rychlého občerstvení tak měli během krátkého časového období připraven prostor pro nový stánek. 

Věříme, že se panu majiteli rychlého občerstvení bude nyní již jen dařit. 

Přistavení kontejneru
Zavolejte na telefon 777 888 607  nebo nechte kontakt