777 888 607

Odvoz odpadu z Pařížské ulice

Přistavení kontejneru

Nakládka odpadu z rekonstruované prodejny

Odvoz odpadu

Ekologická likvidace odpadu

Průběh projektu

I drahé butiky jako např. Louis Vuitton potřebují občas vylepšit image. 

Na tuto rekonstrukci jsme použili úzké kontejnery, které jsou vhodné na přistavení na chodník. Jejich velkou výhodou je, že se vejdou opravdu všude. 

Likvidace prodejny probíhala v několika etapách. Během této rekonstrukce byla naše vozidla na místě již v 6 ráno, abychom využili volné ulice k manipulaci vozidel s kontejnery. 

Odvezený odpad byl odvezen, vytříděn a postoupen k dalšímu zpracování. A zákazníci již nakupují v nově zrekonstruovaných prostorech. 


Zavolejte na telefon 777 888 607  nebo nechte kontakt