777 888 607

Ohnivá Matějská pouť: Zlikvidovali jsme shořelou obytnou buňku

Průběh projektu

Letošní ročník Matějské pouti zastihl požár, když v jejím průběhu shořela obytná maringotka. Kromě uklidnění vyděšených návštěvníků bylo potřeba situaci co nejdříve vyřešit a odklidit ohořené torzo, aby mohla akce pokračovat.

Aby požár nenarušil program pouti, bylo potřeba rychle jednat. Ihned po zavolání jsme proto vyjeli k ohořelé maringotce a začali s její likvidací. O ní se postaral náš pásový otočný bagr Takeuchi TB145 s šikovným drapákem, který s chirurgickou přesností odklidil všechny ohořené zbytky a přesunul je do kontejneru, odkud putovaly na skládku odpadů.

Díky této nešťastné události jsme získali novou zkušenost. Vyzkoušeli jsme si, jak vyřešit likvidaci shořelého objektu na frekventovaném místě a v takto rychlém čase. Pokud i vy potřebujete provést jakoukoliv likvidaci, kontaktujte nás na našich webových stránkách, kde se dozvíte všechny potřebné informace: https://www.odpady-janecek.cz/sluzby/demolice 


Zavolejte na telefon 777 888 607  nebo nechte kontakt