777 888 607

Strojní demolice nitrobloku Truhlářská/Soukenická

Strojní demolice pásovým bagrem Takeuchi TB175 8tun

Přesun stavební suti do vnitrobloku

Průběh projektu

Strojní demolice pásovým rypadlem nitrobloku Truhlářská/Soukenická.

Strojní demolice pásovým bagrem Takeuchi TB175 8tun
Zavolejte na telefon 777 888 607  nebo nechte kontakt