777 888 607

Výkop pro bazén Praha 9-Kyje

Výkop bazénu

Přeprava zeminy

Nakládka zeminy na kontejner

Odvoz a likvidace zeminy

Průběh projektu

Častým požadavkem našich klientů je výkop zeminy pro bazén. Tentokrát jsme byli požádáni manželi B.z Kyjí o výkopové práce na bazén. Se zákazníkem jsme si osobně prošli dané místo, projednali možná úskalí, dohodli termín a poslali techniku na vykopání požadované jámy. 

Poradili jsme si i s hodně zúženým prostorem podél domu, kterých staré Kyje nabízejí na celém svém území dostatek. Nasadili jsme však speciální techniku, která nám umožňuje i v takovýchto prostorech manipulovat, aniž bychom poškodili rodinný dům nebo přilehlý plot. 

Akce proběhla podle stanoveného harmonogramu. Při vykopávání se objevila ve výkopu spodní voda. Nicméně i s tím se počítalo. Zkušený bagrista provedl práce, díky nimž se povedlo udržet vodu tam, kde má být – pod zemí.

Za 3 dny byla již jáma pro bazén připravena – zemina byla vykopána, naložena a odvezena, základ bazénu byl zasypán štěrkem a jáma je připravena pro vyzdění. Tím naše práce skončila. Manželé B. byli spokojeni a my věříme, že letošní léto již stráví u nového bazénu. 


Zavolejte na telefon 777 888 607  nebo nechte kontakt