777 888 607

Vykopání základů pro rodinné domy

Průběh projektu

Naším úkolem bylo vykopání základů pro rodinné domy. Od dispečinku jsme věděli, že klient má v plánu postavit 3 rodinné domy, které budou umístěny na ploše cca 2400m2. Abychom mohli klientovi poskytnout maximální podporu, naplánovat práce a připravit cenovou nabídku. Vyslali jsme na místo našeho technika.

Po příjezdu technika bylo jasné, že se těžká technika nemůže dostat na místo výkopu. Cesta byla nezpevněná a hrozilo zapadnutí techniky do měkkého terénu. Na místě byl také hustý porost. Vegetace, různé nálety atp. Stavební parcelu jako bonus zdobila stará garáž.

Věděli jsme, že předtím než výkopové práce mohou začít. Musíme odstranit překážky a eliminovat možná rizika. Technik tak zjištěné informace zaznamenal a společně s našimi kolegy připravili časový harmonogram a doporučili další kroky. Po schválení rozpočtu klientem jsme mohli začít pracovat.

Potřebujete poradit v oblasti výkopových prací? Nebo přímo sháníte partnera pro výkopání základů vašeho domu? Ozvěte se nám. Naši dispečeři Vám poskytnou maximální podporu.
https://odpady-janecek.cz/kontakty

Soupis prací:

Zpevnění příjezdové cesty
Příjezdovou cestu jsme vyplnili betonovým recyklátem a následně zhutnili pomocí vibračního válce. Tím pádem jsme eliminovali rizika zapadnutí techniky nebo v horším případě zabránily  škodám.

Vyřezání pozemků od náletů a vegetace
Neudržované pozemky často zarůstají nežádoucí vegetací nebo se stávají černou skládkou. Setkáváme se s nezvanými hosty, kteří mohou obývat polorozpadlé objekty na pozemku nebo v okolí. Pozemek jsme tak vyčistili od keřů, náletů, trav a odpadu. Abychom mohli bioodpad dále recyklovat přivezli jsme na místo štěpkovat, v kterém jsme mohli vegetaci nadrtit a následně odvést k dalšímu využití našich partnerů. 

Demolice staré garáže
Na pozemku se nacházela stará garáž. Garáž jsme vyklidili, odpady recyklovali a pomocí pásového otočného rypadla Takeuchi  zbourali. 

Čištění pozemků 
- Likvidace náletů, vegetace, stromů
- Použití štěpkovače
- Odvezla se na recyklace odpadu,, další využití 

Demoliční práce
- Bourání staré garáže za pomoci demoličního drapáku a bouracího kladiva
- Likvidace odpadu, stavební suti, ,betonu, komunálního odpadu

Zemní práce
- Skrývka pozemku
- Terénní úpravy
- Skrývka pozemku za účelem neznehodnocení živé půdy

Zaměření
- Geodet, zaměření (Zaměření pozemku ve spolupráci )
- Po vytyčení geodetem zahájíme výkopové práce

Výkopové práce
- Výkopové práce základových pasů, pásovým rypadlem
- cca 450 kubíků, 45 nákladních vozidel o objemu korby 10m3
- Položení kanalizace
- Zhutnění recyklátem
- Příprava pod základovou desku
- Navážení stavebního materiálu (šterky, písky, betonový recyklát, zavlhlí beton)

Komplikace s dílem
- Tato zakázka byla realizována v zimě (leden/únor) Práce jsme museli několikrát přerušit kvůli nepříznivému počasí.


Potřebujete poradit v oblasti výkopových prací? Nebo přímo sháníte partnera pro výkopání základů vašeho domu? Ozvěte se nám. Naši dispečeři Vám poskytnou maximální podporu. 
https://odpady-janecek.cz/kontakty


Poskytované služby:

- Výkopové práce
- Zemní práce
- Terénní úpravy
- Demoliční práce
- Odvoz suti
- Odvoz odpadu
- Odvoz zeminy
- Kontejnerová doprava / zásobování Zavolejte na telefon 777 888 607  nebo nechte kontakt