777 888 607

Demolice rodinného domu

Průběh projektu

Jak probíhá demolice? 

Co všechno potřebuji k demolici a jak se na ni připravit? Kolik taková demolice stojí? To jsou jen některé z častých dotazů našich klientů, kteří si u nás objednali demoliční práce. Proto si celý postup ukážeme na praktickém příkladě - na zakázce pro našeho klienta. Pro něj jsme dělali demolici celého dvoupodlažního domu.

Krok 0 | Sežeňte si architekta nebo projektanta (s tím vám pomůžeme) 

Přípravné kroky k demolici sice zvládnete urazit sami, ale odborník je za vás mnohdy vyřeší tak, že se investice do něj vrátí nejen v ušetřeném čase, ale i finančně. Pracuje totiž efektivně a často ze zkušeností ví, kde a jak ušetřit, zná všechna možná úskalí a problematiky úřadů, dodavatelů sítí a podobně. Právě tím šetří drahocenný čas, o který by se jinak prodloužily samy stavební práce. 

Krok 1 | Co vše je potřeba řešit s úřady? 

Pro úspěšné fyzické odstranění stavby je třeba mít od stavebního úřadu souhlas s odstraněním stavby.  Na základě konzultace se stavebním úřadem, zjistíte, zda daná stavba vyžaduje souhlas s odstraněním stavby, případně jakou formu bude vydán (zda tzv. ohláškou, či řízením), (některé stavby ho nevyžadují a můžete je zbourat bez vydání souhlasu stavebním úřadem), dále zjistíte zda je potřeba k vydání souhlasu s odstraněním stavby projektová dokumentace (obsahující např. statickou část, požárně bezpečnostní apod.), dále případná stanoviska dotčených orgánů, správců sítí - zejména s odpojením stávajících přípojek, souhlasy sousedů která by měla být zapracována do projektové dokumentace (například existence azbestu ve stavbě a řešení způsobu jeho odstranění v projektové dokumentaci apod.), projektová dokumentace se všemi náležitostmi se podá na stavební úřad za účelem vydání souhlasu s odstraněním stavby.

Doporučujeme také stanoviska správců sítí, k těm už je totiž v některých případech potřebná projektová dokumentace. Po obdržení těchto základních souhlasů, by mělo být samotné vydání povolení snažší a lze s určitou přesností plánovat časové vazby na proces demolice. V případě splnění předchozích požadavků, pak úřad vydá souhlas s odstraněním do 30 dnů ode dne podání, průměrná doba pro celkové vyřízení souhlasu s odstraněním stavby je pak 3 měsíce, tato doba však vychází pouze ze zkušeností. 

Po odstranění stavby je ještě nutné získat od stavebního úřadu osvědčení o odstranění stavby, stavební úřad po oznámení o odstranění stavby provede případně kontrolní prohlídku na které si vyžádá veškeré podklady nutné pro vydání osvědčení, zejména tedy potvrzení o likvidaci odpadu, splnění případných požadavků správců sítí nebo dotčených orgánů a jejich případná stanoviska k odstranění. 

Na základě těchto podkladů vydá osvědčení o odstranění stavby, na jehož základě můžete provést například výmaz stavby z katastru nemovitostí.

Krok 2 | Souhlasy a dobré vztahy se sousedy

Pro demolici není vždy nutný oficiální souhlas sousedů s demolicí. Mějte ale na paměti, že pokud na daném pozemku budete chtít znovu stavět, v tu chvíli může být jejich souhlas potřeba. A jejich nesouhlas může proces notně zkomplikovat. 

Demolice objektu bývá někdy hlučná i prašná. Při bourání budou v ulici pendlovat nákladní vozy s odpadem, pracovat nakladače nebo bagry. Při plném nasazení mouhou dělat i v osmi a více hodinách. Vždycky tak našim klientům doporučujeme navštívit své sousedy, vysvětlit jim projekt, obeznámit je s termínem a celkovým procesem demolice. Věřte nám a zastavte se za nimi na 10 minut. Sousedi pak nebudou překvapení a vy budete mít klid v duši, že jste udělali vše pro hladký průběh demolice a dobré sousedské vztahy. 

A my samozřejmě uděláme vše proto, aby minimalizovali prašnost a hlučnost při demolici objektu.

Krok 3 | Kontrola statikem (s tím vám nepomůžeme - ale můžeme vám pomoci ho zprostředkovat)

Při demolici staveb je klíčovým faktorem důkladný a bezpečný postup. Doporučujeme si tak vždy vyžádat tzv. statickou zprávu od statika. Obsah této zprávy je bezpodmínečně nutné vždy dodržovat tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost a minimalizována rizika spojená s demolicí. Pokud to uznáme za vhodné, můžeme si na proces demolice statika i přizvat. Za tímto účelem je vypracován případný plán kontrolních prohlídek stavby, kontrola statikem a zúčastněnými osobami na stavbě. Nejčastěji se tak děje při odstraňování části dvojdomů, přístaveb, nástaveb, případně při kontrole sousedního objektu z hlediska založení a možných vlivů na něj. 

Zapojení statika tak vždy doporučujeme u každé komplikovanější demolice, při které jsou i jenom částečně zapotřebí ruční demoliční práce, případně u demolic nestabilních objektů, které by se mohly v průběhu prací neplánovaně a nekontrolovaně zřítit.

Krok 4 | Příprava domu k demolici (Odpady-Janeček)

Všichni sousedi se již jistě usmívají a my můžeme začít pracovat. Demolice je taková malá příprava na novou stavbu. Celý projekt bourání proto klidně můžete konzultovat se svým stavebním dozorem. 

Než se začne demolovat, je potřeba dům „vytřídit“. Tenhle proces zahrnuje například odstranění oken, dveří, rámů, zábradlí, podlah, případně i nábytku a vybavení domu. Dům si můžete vytřídit sami, nicméně s technikou a zkušeností, kterou v Odpady Janeček máme, je celý proces mnohem rychlejší. A v některých případech (například demolice objektu, ve kterém přebývali squatteři) i bezpečnější. Zároveň je potřeba brát ohled na dělení jednotlivých odpadů - jinak vám vaši suť ve sběrně odpadu klasifikují jako “stavební a demoliční”, takže si připlatíte ještě za její následné roztřídění.

V této fázi je důležité zajistit odpojení jednotlivých inženýrských sítí od objektu.

Krok 5 | Příprava pozemku

Máte na pozemku vzrostlé stromy? Pod stromy je příjemný stín a v létě jsou tak vzrostlé stromy k nezaplacení. Byla by rozhodně škoda o ně přijít. Doporučujeme proto poradit se s profesionály, zda stromy na pozemku můžete zachovat nebo zda je nutné je odstranit. Staré nebo shnilé stromy mohou ohrozit vaši bezpečnost. Dlouhé kořeny zase mohou růst v místech, kde se bude stavět nový dům. Názor profesionála je také dobré znát i na zařazení okolní vegetace. V blízkosti mohou být jedovaté stromy, keře a květiny, které mohou být nebezpečné pro vaše děti a psy.

Jak probíhá spolupráce s Odpady Janeček (příklad z praxe na projektu pro klienta ABC)

Abychom eliminovali rizika a mohli zpřesnit rozpočet na demolici, vyslali jsme na místo našeho technika Míru, který má dlouholeté zkušenosti v oblasti demoličních prací. Co dělá technik na místě? 

- Výkresy, fotky
- Zjistí, zda realita odpovídá plánům 
- Nastuduje zprávu od statika a geodeta a projektovou dokumentaci
- Určí použité materiály, což se hodí i pro třídění a likvidaci odpadů, jejichž typy nadefinuje
- Zhodnotí okolí, ulici a její rušnost, určí, jak velká technika je projektu zapotřebí a zda jsou pro její použití nějaká omezení.

Paradoxně ve většině případů platí zásada, že čím větší stroje, tím menší cena.

Na základě podrobné analýzy klientovi upřesníme cenovou nabídku a naplánujeme harmonogram - kdy přijedeme, kdy zdemolujeme, kdy uklidíme a kdy se rozloučíme. To děláme i na základě kapacit potřebné techniky.

Přítomnost technika u projektu zároveň výrazně snižuje riziko, že se celý projekt prodlouží a prodraží skrze vícenáklady. Pro nás je proto klíčové mít dostatečný přehled a kvalitní informace ještě před tím, než začne samotné bourání.

Krok 6 | BUM

A pak už nastává demolice. Tu vám můžeme ukázat i na fotkách.

Pokud plánujete demolici, rádi vám pomůžeme. Procesem demolice vás provedeme a poskytneme maximální podporu při realizaci. Neváhejte nás kontaktovat na tel.: + 420 777 888 607

Více informací zde

Spolupráce  

https://mklife.cz/zit-ve-svem-4-demolice-dvoupodlazniho-domu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zavolejte na telefon 777 888 607  nebo nechte kontakt