777 888 607

Úprava rodinné vily v pražské čtvrti Kyje v praxi

Průběh projektu

Zarostlá zahrada, která několik posledních let nezažila lidskou přítomnost. Nánosy všemožného odpadu a náletové křoviny všude kolem. Takto jednoduše by se dal popsat stav pozemku okolo rodinné vily v pražské čtvrti Kyje, který jsme dostali za úkol upravit a vylepšit.

Při rychlosti demolic objektů hraje zásadní roli prostor. Pokud ho je dostatek, můžeme při práci využít techniku, která demolici značně urychlí. To však nebyl případ zakázky v pražské čtvrti Kyje, kde na nás čekala první etapa úprav rodinné vily skládající se z demolice plotu, garáže a odvozu veškerého odpadu.

Před samotnou realizací nás čekala poměrně rozsáhlá příprava. Abychom si vytvořili potřebné místo pro nájezd techniky, zbourali jsme plot, pokáceli stromy a vyklidili zahradu, která se za dlouho dobu nevyužívání změnila spíše v přírodovědecké muzeum s přídavkem šrotu. Zarostlé náletové dřeviny byly vidět na každém kroku, stejně jako rezavé věci všeho druhu, které potvrzovaly, že na zahradu již opravdu dlouho nikdo nevkročil.

Po nezbytné přípravě prostoru jsme začali s demolicí garáže, kterou bylo nutné předem vyklidit. Obsahovala totiž velké množství „pokladů“, které jsme poctivě vytřídili, abychom sobě i klientovi usnadnili práci. Protože máme v našem týmu japonského siláka v podobě malého bagru Takeuchi, nebylo nutné využít jeho většího bagřího parťáka, který tak mohl v našich garážích dál spokojeně odpočívat. Na Takeuchiho je prostě spoleh.

Tím však naše práce neskončila. Na závěr nás čekal ještě jeden bonbónek. „Na přání klienta jsme kromě demolice vykopali také základy pro novou moderní garáž, která pozemek výrazně oživí,“ říká jednatel společnosti Odpady-Janeček Ludvík Janeček, jehož pracovníci z místa nakonec vytřídili a odvezli tuny komunálního odpadu, bioodpadu a suti.


Zavolejte na telefon 777 888 607  nebo nechte kontakt