777 888 607

Ušetřete na odpadu: Kontejner ekonomicky

Průběh projektu

Jednou jsme již řešili, jak správně plnit kontejner. A můžeme říct, že neukázněných zákazníků sice ubývá, ale stále nás dokážou překvapit. 

V běžné situaci přistavíme kontejner, dělníci jej naplní a my jej následně podle druhu odpadu odvážíme na příslušné místo. 


Čas od času se ale stane, že narazíme na dřevo mezi sutí, komunální odpad mezi bioodpadem, a tak bychom mohli pokračovat donekonečna. Taková nadílka je ale překvapením i pro zákazníka. Pro nás sice není žádný problém odpad roztřídit, musíme o něm ale vědět dřív, než s ním znečistíme sběrný dvůr, kompostárnu, nebo skládku příslušného odpadu. V takovém případě nás, respektive zákazníka, čeká příplatek. Ten se sice nepohybuje v řádech desetitisíců, ale věřte nám, že za 5 kyblíků směsného odpadu to nestojí. 


Je tedy nezbytně nutné si pohlídat nakládku. Pokud si objednáváte dva kontejnery na různé odpady, buďte bedliví, aby se vám při nakládání nepomíchaly. Když máte pouze pár kousků jiného odpadu, dejte je navrch a upozorněte nás na něj, není problém se domluvit s dispečinkem a oddělit ho od zbytku. Pokud si nejste jistí, co můžete do kontejneru dát, podívejte se do Tabulky odpadů. V opačném případě jsme překvapeni mi, zaměstnanci provozoven, ale především zákazník po přičtení částky na faktuře.


Zavolejte na telefon 777 888 607  nebo nechte kontakt